เตรียมสอบแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ป.6

หนังสือรวบรวมแนวข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อาทิ
- แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตเพชรยอดมงกุฎ (รอบเจียระไนเพชร)
- แนวข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.
- แนวข้อสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET)
- แนวข้อสอบแข่งขันสมาคมครูคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO)
- แนวข้อสอบแข่งขันเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

 

แนวข้อสอบแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 

แนวข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
- แนวข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตเพชรยอดมงกุฎ (รอบเจียระไนเพชร)
- แนวข้อสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.
- แนวข้อสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET)
- แนวข้อสอบแข่งขันสมาคมครูคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (IMSO)
- แนวข้อสอบแข่งขันเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

 

จุดเด่นสินค้า

สรุปใจความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแนวข้อสอบเสมือนจริง เน้นแนวข้อสอบเก่า และแนวคิดวิเคราะห์