โจทย์ออกสอบบ่อยที่สุด O - NET ป.6

การสอบ โอเน็ต เพื่อเก็บคะแนนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งตัวนักเรียนและพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงเวลาที่ต้องสอบโอเน็ตนั้น นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความเครียดเกิดขึ้น ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะสอนบุตรหลานได้ยากกว่าการสอนเพื่อการสอบประจำภาคเรียน หรือการสอบในชั้นเรียน


แนวข้อสอบเล่มนี้จึงถูกจัดทำขึ้นมา เน้นให้นักเรียน หรือบุตรหลานของท่าน ทำคะแนนได้ดี เพื่อนำคะแนนสอบโอเน็ต ไปรวมกับคะแนนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โดยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถสอน หรือแนะนำให้บุตรหลานของท่านทบทวน ทดลองทำแนวข้อสอบในเล่มนี่ 


ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้คะแนนสูง เพิ่มโอกาสในการสอบติด ให้ท่านและบุตรหลานของท่าน ได้สมหวังตามตั้งใจเอาไว้ได้อย่างแน่นอน

 

เล่มเดียวที่เน้นให้นักเรียนรู้จักหาตอบที่แท้จริงจากโจทย์ลวง ของข้อสอบโอเน็ตที่ซับซ้อน ได้ง่ายขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำ นำไปใช้ในสนามสอบจริงอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

 

จุดเด่นสินค้า

วิเคราะห์ จากข้อสอบที่ออกจริงในแต่ละปี มาจัดทำเป็นแนวข้อสอบ ที่จะฝึกทักษะการทำข้อสอบที่เสมือนข้อสอบจริงๆ ในสนามสอบอย่างมากที่สุด เป็นการเพิ่มความชำนาญให้กับนักเรียนที่ทดลองทำแนวข้อสอบในเล่มให้เกิดความมั่นใจ เมื่อเจอข้อสอบจริงก็จะคุ้นเคยกับข้อสอบ ทำให้ทำข้อสอบได้คะแนนสูง