แนวข้อสอบ ป.6 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.1

พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การทบทวนตำรา การติว รวมถึงการตรวจสอบ การสอนบุตรหลานทดลองทำแนวข้อสอบ ไม่แพ้หน้าที่ของครูอาจารย์ โดยเฉพาะการสร้างความพร้อมให้กับบุตรหลานที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ สอบได้นั้นสำคัญยิ่ง


เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องก้าวไปสู่โลกของการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้เลือกสถานที่เรียนให้ เพราะเด็กๆ ในวัยนี้ มีโอกาสในการเลือกโรงเรียนด้วยตนเองน้อยมาก 

 

ทางสำนักพิมพ์เข้าใจในความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือเล่มนี้ที่ขึ้นมา ซึ่ง
- รวมแนวข้อสอบทั้งในแบบท่องจำ และแนวข้อสอบแบบทำความเข้าใจ ที่ต้องใช้สอบเข้า ม.1 อย่างครบถ้วนทุกวิชาที่ต้องสอบ เอาไว้ในเล่มเดียว พร้อมเฉลยคำตอบละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
 -  นักเรียนสามารถทดลองทำ  เพื่อสร้างความเคยชินต่อการทำข้อสอบในสนามสอบจริง ซึ่งผู้ปกครองสามารถช่วยสอน ช่วยตรวจสอบหรือให้คำแนะนำได้


จึงเป็นหนังสือที่ผู้ปกครองต้องซื้อให้บุตรหลาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อ ม. 1 ทุกๆ โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิตฯ ทุกแห่ง ที่บุตรหลานอยากเรียน หรือโรงเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อ

 

เพิ่มความชำนาญ ให้นักเรียน ด้วยข้อสอบจริงที่ออกบ่อยที่สุดในการสอบเข้า ม.1 ของแต่ละโรงเรียน 

 

สารบัญ

วิชาภาษาไทย
เฉลยวิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
เฉลยวิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
เฉลยวิชาสังคมศึกษา

 

จุดเด่นสินค้า

ผ่านการวิเคราะห์จากข้อสอบจริงที่ออกบ่อยที่สุดในการสอบเข้า ม.1 ของแต่ละโรงเรียน ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน สามารถทดลองทำแนวข้อสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อม ในการเตรียมตัวสอบได้ในระยะเวลาอันสั้น...หากได้ทดลองทำแนวข้อสอบ จะเพิ่มโอกาสในการสอบได้มาก จึงมั่นใจได้ในแนวข้อสอบที่สรุปหลักวิชาสำคัญของแต่ละวิชามาไว้อย่างครบถ้วน