แนวข้อสอบออกบ่อย ป.6 สอบเข้า ม.1

สำหรับชีวิตนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะพวกเขา ต้องสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน โรงเรียนมีชื่อเสียง ทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนคริสต์ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนใกล้บ้าน โรงเรียนใกล้ที่ทำงาน ที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานได้เรียนต่อ 

 

สำนักพิพม์จึงได้ร่วมกับคณาจารย์คุณภาพ มากไปด้วยประสบการณ์ วิเคราะห์และรวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน

 
สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 ในโรงเรียนทั่วประเทศทั้งโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ที่นักเรียนจำนวนมากอยากเรียนต่อ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องซื้อให้บุตรหลาน เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ต้องการ 

 

รวมแนวข้อสอบที่คัดกรองมาอย่างดี  ให้นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อได้ตามความมุ่งหวังของตนเอง และพ่อแม่ผู้ปกครอง 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 
แนวข้อสอบภาษาไทย 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 

จุดเด่นสินค้า

ผู้ปกครองสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ สามารถสอนบุตรหลานให้ทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากทำแนวข้อสอบทำได้เกิน 70% ของเล่มนี้ สามารถสอบติดในโรงเรียนที่ต้องการ ได้อย่างแน่นอน