Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 13, 2018

แนวข้อสอบ PAT 2 ทำได้ สอบได้ 100%

เพราะเข้าใจในการสอบ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ซึ่งว่ากันว่าเป็นข้อสอบที่ยากมาก เนื่องด้วยวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นั้นมี หัวข้อ และเนื้อหาแยกย่อยไปอีกจำนวนมาก จึงต้องอาศัยความเข้าใจ และความท่องจำอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนที่มุ่งมาทางนี้ต้องเป็นทุกข์หนักกว่าเดิม

 

เพราะบรรดาเนื้อหาที่มีอยู่มากนั้น ไม่รู้ว่าจะมีเนื้อหาวิชาใดถูกนำมาออกข้อสอบบ้าง ถึงแม้เนื้อหาจะมาก แต่ถ้าพอรู้ว่าข้อสอบจะออกตรงไหน จะต้องเน้นตรงไหน จะต้องเห็นแนวของโจทย์ว่าประมาณไหน...ก็สะสบายใจขึ้น เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น 
 

แนวข้อสอบที่ให้โอกาสแก่นักเรียนที่สนใจสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้าเรียนในสาขาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ตามที่ใจหวัง 

 

สารบัญ

1.แนวข้อสอบวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ / เฉลยแนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
2.แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ / เฉลยแนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
3.แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา / เฉลยแนวข้อสอบวิชาชีววิทยา
4.แนวข้อสอบวิชาเคมี / เฉลยแนวข้อสอบวิชาเคมี

 

จุดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบที่ข้อสอบจริงที่ออกบ่อยทุกปี มาผ่านการวิเคราะห์ เรียบเรียง ให้มีความเข้าใจ มีการจดจำ จนกลายเป็นแนวข้อสอบที่เข้าใจได้ง่าย