ติวเข้ม แนวข้อสอบ NT ป.3

รวบรวมเอาแนวข้อสอบทั้ง 3 ด้านดังนี้ ด้านภาษา เพื่อวัดความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ด้านคำนวณ เพื่อประเมินทักษะการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง และด้านเหตุผล เพื่อทดสอบในเรื่องความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม อย่างมีเหตุและผล ช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการพิชิตคะแนนสอบNT และพร้อมก้าวเข้าสู่โลกทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มศักยภาพ

 

ออกแบบแนวข้อสอบ ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบได้อย่างประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมคำอธิบายเฉลยที่ละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย

 

จุดเด่นสินค้า : รวบรวมข้อสอบไว้ละเอียดและอัพเดตที่สุด พร้อมคำเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย