เตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 5 อัพเดทครั้งที่ 1

สรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อรองรับการสอบ PAT 5 แบบใหม่ล่าสุด และเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดถึง 450 ข้อ สำหรับเตรียมพร้อมเริ่มต้นอาชีพครู

 

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้รอบตัวข่าว และเหตุการณ์ในปัจจุบัน
บทที่ 2 สังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 3 การเมืองการปกครองของไทย
บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 5 ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์
บทที่ 6 กฎหมายการศึกษา
บทที่ 7 มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
บทที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
บทที่ 9 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

จุดเด่นสินค้า

มีสรุปเนื้อหาอ่านง่าย และเก็งข้อสอบแบบตรงจุด