สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.2 (8 วิชา)

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.2 ให้เข้มข้นขึ้น โดยสรุปเนื้อหาละเอียดครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, สุขศึกษาและพละศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงามสนุกสนาน พร้อมแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้น้องๆ นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง

 

สรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้  เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจริงให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเพิ่มคะแนนและสอบเลื่อนชั้น

 

ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม - ศิลปะ – สุขศึกษาและพละศึกษา - การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

 

จุดเด่นสินค้า

สรุปเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ตรงตามสาระในชั้นเรียน  เหมาะให้เด็กทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ และอ่านเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ พร้อมเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โจทย์และแนวข้อสอบที่หลากหลาย ให้เด็กฝึกเตรียมทำข้อสอบจริง