แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทำได้ สอบได้ 100%

วิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากสำหรับคนไทย จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความไม่มั่นใจเมื่อต้องเข้ารับสอบการสอบใดๆ ก็ตาม ที่มีการสอบภาษาอังกฤษร่วมด้วย


ในส่วนของการสอบ ก.พ. ที่ต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ได้สร้างความกังวลให้กับผู้สมัครสอบ เป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยส่วนใหญ่ แม้จะไม่ถนัด ไม่เก่งวิชาภาษาอังกฤษแล้ว ยังไม่รู้ว่าข้อสอบภาษาอังกฤษที่ว่ากันว่า "ยากมาก" จะออกสอบในเรื่องใด หัวข้อใด มากหรือน้อยแค่ไหน ส่งผลให้การเก็งข้อสอบ กลายเป็นเรื่องยากตามไปด้วย

ทางสำนักพิมพ์ได้พิจารณาเห็นถึงจุดอ่อนของผู้สอบ ก.พ ที่ต้องเผชิญกับการสอบภาษาอังกฤษ นี้ จึงร่วมกับคณาจารย์ผู้มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. มายาวนาน ร่วมกันวิเคราะห์ เก็บสถิติข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในการสอบแต่ละครั้ง

 

คัดกรองออกมาเป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงในสนามสอบมากที่สุด อย่างครบถ้วนทุกหัวข้อที่ต้องสอบ พร้อมทั้งมีการอธิบายอย่างละเอียด จึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถสอบวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสูง เพื่อเสริมคะแนนสอบในภาพรวม ที่จะทำให้สอบผ่านได้อย่างแน่นอน 
 

หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ทางการตลาดที่ดี เพราะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก อีกทั้งคู่แข่งในแนวเดียวกันมีน้อย

 

สารบัญ

1. แนวข้อสอบ Conversation 
เฉลยแนวข้อสอบ Conversation 
2.แนวข้อสอบ  Reading Comprehension 
เฉลยแนวข้อสอบ  Reading Comprehension
3. แนวข้อสอบ Vocabulary and Expressions 
เฉลยแนวข้อสอบ Vocabulary and Expressions 
4.แนวข้อสอบ  Structure and Grammar
แนวข้อสอบ  Structure and Grammar

 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.ที่ ผู้สอบ ก.พ. จำนวนมากต่างต้องการมายาวนาน เนื่องด้วยหนังสือแนวข้อสอบ ก.พ. ที่จะเน้นวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนั้นหายาก มีสำนักพิมพ์จำนวนน้อยที่จะผลิตออกมา จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการเน้นการทำแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ อย่างมาก