แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

พัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา Grammar reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150 ข้อ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์ แบบฝึกหัด และแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู็มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนนได้จริง

 

สารบัญ


บทที่ 1     ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabet)
บทที่ 2     คำทักทายและประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
บทที่ 3     ตัวเลข วัน เดือน 
บทที่ 4     คำนำหน้านาม (A/An/The)
บทที่ 5     คำนาม (Nouns)
บทที่ 6     คำสรรพนาม (Pronouns)
บทที่ 7     คำกริยา (Is, Am, Are)
บทที่ 8     คำถาม (What, Where, Who)
บทที่ 9     กริยาช่วย (Has, Have)
บทที่ 10     คำศัพท์ (Vocabulary)

 

จุดเด่นสินค้า

แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ครอบคลุมที่สาระการเรียนรู้ ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กได้ตรง พัฒนาทักษะได้จริง ทุกส่วน Grammar reading writing