แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 หลักสูตร Gifted/EP

รวบรวมโจทย์และแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 สำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขัน เข้า ม.1 ในหลักสูตรที่โดดเด่นทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program, GIFTED, bi lingua ไปจนถึงสนามสอบแข่งขัน ทั้งในโรงเรียนคาทอลิคและโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนดังทั่วประเทศ พร้อมแนวข้อสอบจริง กว่า 100 ข้อ ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง

 

สารบัญ

Part 1 ทบทวนเนื้อหาชั้นป.6  

Section1 Grammar
Section2 Vocabulary 
Section3 Conversation  
Section4 reading  

Part 2 แนวข้อสอบ 2 ชุด      

Part 3 เฉลย

 

จุดเด่น

โจทย์และแบบฝึกหัดละเอียด เนื้อหาแยกตามบทของสาระการเรียนรู้ที่ใช้เรียนจริง ให้นักเรียนสามารถเลือกทำในบทและเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจหรือไม่ถนัด ได้อย่างเจาะลึก  และด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ รู้สึกไม่น่าเบื่อ และเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมแนวข้อสอบจริงง กว่า 100 ข้อ ให้น้องๆได้เตรียมตัวฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง