Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Mar 30, 2018

พิชิตโจทย์เข้ม O-NET ม.3 เข้า ม.4

เตรียมพร้อมตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ในสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำต่างๆ  ทั่วประเทศ  พร้อม UPDATE ข้อสอบใหม่ กว่า 200 ข้อ และเฉลยละเอียด ตรงประเด็น  มั่นใจสอบได้ 100%
 


สารบัญ

แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์        

แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์        

แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ        

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย  

แนวข้อสอบ วิชาสังคม


จุดเด่นสินค้า

Update ข้อสอบใหม่ๆ พร้อม รูปแบบเฉลย ที่มีการอธิบายและนำเสนอที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย สำหรับเตรียมตัวให้พร้อมด้วยเวลาอันรวดเร็วก่อนเข้าห้องสอบ