Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 20, 2018

แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

แนวข้อสอบที่วิเคราะห์จากข้อสอบที่ออกสอบบ่อย มาเป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ครบถ้วนทุก Part 


เพื่อสร้างความชำนาญในการทำข้อสอบ Conversation , แม่นยำเมื่อทำข้อสอบ Vocabulary  , มั่นใจเมื่อต้องเผชิญข้อสอบ Grammar  และทำข้อสอบ Reading comprehension ให้ได้คะแนนสูงอย่างสบายๆ อย่าง
ตรงตามหลักการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์และมีความถนัดทางด้านการให้ความรู้ทางด้านการสอบ Gat อังกฤษ รองรับการอ่าน หรือทบทวน ทำโจทย์ ด้วยตัวเอง ด้วยการเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด