Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 9, 2018

แนวข้อสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4 ทำได้ สอบติด 100%

ความเชื่อ "ที่เป็นจริง" ที่ว่า การได้เรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ จะทำให้ได้รับการสอน การเอาใจใส่ทางด้านวิชาการ ให้สามารถสอบเข้าต่อในระดับอุดมศึกษาได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ และทีมงานวิชาการคุณภาพ จึงร่วมกันจัดทำหนังสือคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ เจาะลึกวิชาที่ต้องสอบ นำมาปรับปรุงให้เป็นแนวข้อสอบใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่มีการสอบ เกือบทุกสนามสอบ ทุกโรงเรียน พร้อมเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด  

ซึ่งโจทย์แต่ละข้อ เมื่อลงมือทำแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจ มีความรู้มากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะทำให้สอบเรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนที่มุ่งหวัง และเตรียมความพร้อมให้สอบได้ 100% ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน