คู่มือเตรียมสอบนิติกร ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเตรียมสอบ “นิติกร”  เป็นตำแหน่งที่สำคัญยิ่ง ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ให้กับองค์กร  ซึ่งในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เราหลีกหนีไม่พ้น สิ่งที่มนุษย์ได้ตกลงร่วมกัน เป็น “กฎเกณฑ์” เพื่อยึดถือให้สังคมหรือ รัฐ มีระเบียบมากขึ้น ภายใต้การปกครอง โดยมีหลักนิติรัฐและนิติธรรม  

 

สำหรับการปฏิบัติงานราชการนั้น ต้องมีระเบียบ หรือ กฎหมาย เป็นแนวทางอ้างอิงในการทำงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่มีความสนใจในการเตรียมตัวสอบ นิติกร ระดับปฏิบัติการ นั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจ กระจ่างในตัวบทกฎหมาย เพื่อสามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้