แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับอัพเดทข้อสอบปีล่าสุดปี 61-62

แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ฉบับอัพเดทแนวข้อสอบล่าสุดปี 61-62 เป็นการเก็งข้อสอบวิชา GAT ภาษาไทยที่ใช้สอบ GAT ทั่วไป และสอบส่วนความถนัดแพทย์ (กสพท.) เพื่อให้เข้าใจแนวข้อสอบได้ง่าย และตอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น