เก่งสูตรคณิต ม.ปลาย

หนังสือสรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่มนี้ มีทั้งหมด 24 บท (ตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 - ม.6 เทอม 2) มาวิเคราะห์ สรุป และเขียนแก่นเนื้อหาเท่านั้น ลงในหนังสือเล่มนี้ เน้นให้น้องๆ เข้าใจในพื้นฐาน และที่มาการใช้สูตร ซึ่งการที่เราจะเก่ง และเชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีการฝึกฝนทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ

 

ดังนั้นเมื่อเข้าใจในสูตรต่างๆ แล้วต้องทำโจทย์เพิ่มเติมด้วย โดยหนังสือเล่มนี้ น้องๆ สามารถนำไปใช้ในการสอบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น สอบที่โรงเรียน การสอบ PAT1 , O-NET , 9วิชาสามัญ และสอบตรงต่างๆ