Quick Step-by-Step หัดคัด ABC

Quick Step-by-Step หัดคัด ABC รวมแบบฝึกหัดคัดตัวอักษร แตกต่างและท้าทายด้วยจุดที่หายไป ออกแบบโดยนักจิตวิทยาที่เข้าใจเด็ก แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรอังกฤษที่มีการเพิ่มระดับความยากในการคัด ทำให้เด็กๆ รู้สึกท้าทาย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง สายตาและทักษะการใช้มือ 

 

พร้อมคำบรรยายที่สอนคำศัพท์ใหม่ๆ ไปในตัว เช่น A is for Ant, B is for Bird, C is for Cat, D is for Dog ...  เป็นต้น  มีภาพสำหรับระบายสี และมี Mini Game ในเล่ม นอกจากคัดตัวอักษรแล้วยังมีแบบฝึกคัดตัวเลขอารบิกอีกด้วย