Quick Step-by-Step หัดคัด กขค

รวมแบบฝึกหัดคัดตัวอักษร แตกต่างและท้าทายด้วยจุดที่หายไป ออกแบบโดยนักจิตวิทยาที่เข้าใจเด็ก แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรไทยที่มีการเพิ่มระดับความยากในการคัด ทำให้เด็กๆ รู้สึกท้าทาย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง สายตาและทักษะการใช้มือ


พร้อมคำบรรยายที่มีจังหวะคล้องจองกันสนุกสนาน เช่น เช้าแล้วกุ๊กไก่ ออกไข่ฟองใหญ่ ขวดใสทุกใบ เจ้าควายตกใจ คนนั่งคอยฟัง... มีภาพสำหรับระบายสี และมี Mini Game ในเล่ม นอกจากคัดตัวอักษรแล้วยังมีแบบฝึกคัดตัวเลขไทยอีกด้วย