ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก

โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก เป็นโรงเรียนที่ได้สร้างความความเชื่อ ความนิยมมายาวนาน ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ครูอาจารย์เก่ง การสอนก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการเรียนการสอนก็ทันสมัย ที่สำคัญเป็นการมอบสังคมคุณภาพให้แก่บุตรหลาน 

 

หนังสือคู่มือเล่มนี้ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง นำไปสอน หรือติวให้แก่บุตร ที่จะช่วยให้บุตรหลาน สามารถทบทวนเนื้อหาวิชา ได้อย่างใกล้เคียง หรือตรงกับข้อสอบที่ต้องใช้สอบในโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิก ให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนในฝันของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง

 

สารบัญ


- คัดลายมืออักษรไทย
- ทักษะเชาว์ปัญญา
- ทักษะคณิตศาสตร์
- คัดลายมือภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทยพื้นฐาน