Q cute English Alphabet A-Z for Preschool สอนเด็กเรียนรู้ A-Z

Q cute English Alphabet A-Z for Preschool  สอนเด็กเรียนรู้ A-Z  

เตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าโรงเรียน 
เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคำศัพท์ไปกับภาพประกอบแสนน่ารัก 

เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการฝึกฝนให้เด็กมีความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน 
เหมาะกับโรงเรียนใช้เป็นสื่อการสอนในห้องเรียน 

- มีภาพน่ารักช่วยให้เด็กสนใจเรียนรู้มากขึ้น 
- หนังสือออกแบบด้วยแนวคิด Less is More ทำให้การเรียนรู้ของเด็กๆ มีสมาธิและประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ผู้ปกครองไม่ควรกดดันเด็กๆ ควรปล่อยให้เขาเล่นหนังสือเป็นไปอย่างธรรมชาติ 
- พาเด็กๆ เล่นกับหนังสือ ชี้นิ้วไปที่ตัวต่างๆ บ้างแล้วพูดออกเสียงให้เด็กๆ ได้ยินชัดเจน ให้เด็กๆ ค่อยๆ เรียนรู้ไปทีละนิด ไม่ต้องเร่งรีบ