ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

สรุปเนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกบทในวิชาวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ป.6 พร้อมแบบฝึกทบทวน และแนวข้อสอบ สสวท. ให้นักเรียนได้ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝน เหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสนามสอบจริง