Quick Let's Learn English Coloring Book สมุดภาพระบายสีศัพท์ภาษาอังกฤษ Vol.1

Quick Let's Learn English Coloring Book สมุดภาพระบายสีศัพท์ภาษาอังกฤษ Vol.1

แบบฝึกหัดระบายสีภาพ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษใกล้ตัว เล่ม Vol.1 นี้เป็นสมุดภาพเกี่ยวกับสัตว์ มีทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์บก สัตว์น้ำ

มีคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและไทย สามารถใช้เป็นของเล่นฝึกทักษะและใช้สอนเด็กๆ ให้เรียนรู้คำใหม่ๆ

เสริมสร้างจินตนาการและวิชาการไปพร้อมกัน เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย