ติวเข้ม สอบนายสิบฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% สายอำนวยการและสนับสนุน

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ พร้อมทั้งแนวข้อสอบที่จะสอบในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแนวข้อสอบทั้ง ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย เทคโนโลยีการสื่อสาร สังคม จริยธรรม กฎหมาย ภาษาต่างประเทศ และ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้านายสิบตำรวจได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า แนวข้อสอบ วิเคราะห์เจาะตรงประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด สำหรับการสอบเข้านายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

สารบัญ

 รู้ก่อนสอบ
 แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป 
o แนวข้อสอบชุดที่ 1
o เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
o แนวข้อสอบชุดที่ 2
o เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2
o แนวข้อสอบชุดที่ 3
o เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3
o แนวข้อสอบชุดที่ 4
o เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4

 แนวข้อสอบภาษาไทย
o แนวข้อสอบ 
o เฉลยแนวข้อสอบ 

 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
o แนวข้อสอบ 
o เฉลยแนวข้อสอบ 

 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o แนวข้อสอบ 
o เฉลยแนวข้อสอบ

 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
o แนวข้อสอบ 
o เฉลยแนวข้อสอบ
 แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 
o แนวข้อสอบ 
o เฉลยแนวข้อสอบ