หลักภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์

รหัสสินค้า: 555

หลักภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์

ISBN: 
978-616-236-233-0
วันที่ผลิต: 
2012-08-26
จำนวนหน้า: 
496
นักเขียน: 
อ.อัมพร ทองใบ, อ.มาลี พันธุ์ประเสริฐ
กลุ่มผู้ใช้: 
ทั่วไป
Barcode: 
9786162362330
ขนาด: 
6.7 X 9 นิ้ว
ครั้งที่พิมพ์: 
1
บรรณาธิการ: 
จันทรจิรา ประเสริฐจิตร์
ผู้จัดจำหน่าย: 
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

รายละเอียด : สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร และเพิ่มเติมเนื้อหาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1. พันธกิจของภาษา 
2.ธรรมชาติของภาษา 
3. วัฒนธรรมและภาษา 
4. เสียงและอักษรไทย 
5. ระดับภาษา 
6. ราชาศัพท์ 
7. สำนวนไทย 
8. ลักษณะสำคัญของภาษาไทย 
9. การสร้างคำในภาษาไทย 
10. การสังเกตคำยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นๆ 
11. ชนิดของคำ/ กลุ่มคำ/ ประโยค 
12. ความหมายของคำ 
13. หลักการสร้างคำทับศัพท์/ ศัพท์บัญญัติ
14. เหตุผลกับภาษา 
15. การแสดงทรรศนะ 
16. การโต้แย้ง 
17. การโน้มน้าวใจ 
18. การอธิบาย บรรยาย พรรณนา 
19. หลักการอ่าน 
20. การอ่านจับใจความสำคัญ 
21. การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ 
22. การเขียนสะกดคำ 
23. การเขียนเชิงกิจธุระ 
24. การเขียนเชิงวิชาการ
25. การเขียนเรียงความ 
26.การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
27. การพูดต่อประชุมชน 
28. การสื่อสารในการประชุม 
29. ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย 
30. ความรู้เกี่ยวกับพจนานุกรม 
31. ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

ราคา 199.00 บาท
สมาชิก 169.15 บาท
COPYRIGHT © 2010 by Thinkbeyondbook.com All Rights Reserved.