หัดเขียนเรียน ก ไก่

รหัสสินค้า: 66

หัดเขียนเรียน ก ไก่

ISBN: 
885-90993-0001-8
วันที่ผลิต: 
2013-08-20
จำนวนหน้า: 
52
นักเขียน: 
กองบรรณาธิการ Think Beyond Kids
ลักษณะพิเศษ: 
พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม
Barcode: 
8859099300018
ขนาด: 
21 x 30 ซม.
ครั้งที่พิมพ์: 
1
บรรณาธิการ: 
ปติมา จำปาเวียง
ผู้จัดจำหน่าย: 
บริษัท ไอดีซีฯ จำกัด

หนังสือเตรียมความพร้อมด้านการเขียนและเรียนรู้ภาษาไทย ก ถึง ฮ แบบบูรณาการ พร้อมเกมฝึกทักษะ มีทั้งฝึกคัดลายมือ สอดแทรกเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

เหตุใดหนังสือหัดเขียนเรียน ก ไก่ จึงสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กเป็นคนเก่งได้อย่างดี นั่นเป็นเพราะเมื่อเด็กฝึกเขียน ระบบประสาทที่อยู่บริเวณ
ปลายนิ้วมือจะถูกกะตุ้นบ่อยๆ ทำให้เซลล์สมองมีการทำงานประสานกันได้ดีมากขึ้น อีกทั้งฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือของเด็กให้แข็งแรงและมีความถนัด
ในการหยิบจับสิ่งของ

ช่วยฝึกความคล่องด้านภาษาเมื่อเด็กได้อ่านข้อความสั้นๆ เข้าใจง่ายจากภายในเล่ม ส่วนเกมฝึกทักษะนั้นทำให้เด็กฝึกการสังเกต ได้ทดลองทำและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาในเกมนั้นๆ จนเกิดเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกันอย่างลงตัว

ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรได้รับ เพื่อสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ในขั้นสูงเป็นลำดับต่อไป

ราคา 49.00 บาท
สมาชิก 0.00 บาท
COPYRIGHT © 2010 by Thinkbeyondbook.com All Rights Reserved.